Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Supplerende læsning

Bell, D. 1979, Beniger 1986, Finnemann 1994

Reference

Bell, Daniel (1973/1999). The Coming of Postindustrial Society. A Venture in Social Forecasting. New York: Basic Books [Jubilæumsudg.: “Including a new Introduction.” 1999]

Bell, Daniel (1979). “The Social Framework of the Information Society.” I: Dertouzos, Michael L. & Moses, Joel (red.). The Computer Age. A 20 Year View. Cambridge, Mass.: MIT Press, s. 500-549

Beniger, James R. (1986). The Control Revolution. Technological and economic origins of the information society. Cambridge, Mass. Harvard University Press

Finnemann, Niels Ole (1994). Tanke, Sprog og Maskine – En teoretisk Analyse af Computerens Symbolske Egenskaber. København: Akademisk

Mostov, Chandra B., Østergaard, Søren & Søndergaard, Kresten (2002). En kampagne. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.