Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Supplerende læsning

Nielsen, H.K. 2001

Reference

Althusser, Louis (1971). “Ideology and ideological state apparatuses.” I: Althusser, Louis. Lenin and Philosophy and Other Essays. London: New Left Review

Althusser, Louis (1983). Ideologi og ideologiske statsapparater. Overs. af Finn Frandsen, Jørgen Jørgensen & Kasper Olsen; red. ved Finn Frandsen. Aalborg: GRUS

Apel, Karl-Otto (red.) (1971). Hermeneutik und Ideologiekritik. Frankfurt am Main: Suhrkamp

Marx, Karl (1970-72). Kapitalen. Bd. 1 -11. Red. og indl. Johs. Witt-Hansen. Overs. af Gelius Lund m.fl. København: Rhodos [Overs.af Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Opr. udg. 1867-94]

Mortensen, Frands (1972). 22:00 Radioavis.  Kommunikationskritisk analyse af 22-radioavisen. Grenå: GMT

Nielsen, Henrik Kaare (2001). Kritisk teori og samtidsanalyse. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Storey, John (1996a). Cultural Theory and Popular culture. An Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press [6. udg. London/New York: Pearson]

Ørvad Andersen, Lissi m.fl. (1973). Tegneserier. En ekspansions historie. Kongerslev: GMT