Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Torben Vestergaard
Supplerende læsning

Arndt 2003, Grice 1957 og 1975

Reference

Grice, H.P. (1957). "Meaning". Philosophical Review, 67, s. 377-388. [Genoptr. I: Steinberg, Danny D. & Jakobovits, Leon A. (red.) (1971). Semantics: An Interdisciplinary reader in Philosophy, Linguistics and Psychology. Cambridge: Cambridge University Press, s. 53-59.]

Grice, H.P. (1975).“Logic and conversation.” I: Cole, Peter & Morgan, Jerry L. (red.). Speech Acts. (Syntax and Semantics, 3). New York: Academic