Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Sofie Emmertsen
Supplerende læsning

Sacks, Schegloff & Jefferson 1974, Nielsen & Nielsen 2005

Reference

Sacks, Harvey (1992). Lectures on conversation. Bd. 1-2. Redigeret af Gail Jefferson. Oxford: Blackwell [Genoptr. i 1 bind, m. forord af Emanuel A. Schegloff, 1995]

Sacks, Harvey; Schegloff, Emanuel A. & Jefferson, Gail (1974). “A simplest systematics for the organization of turn-taking for conversation.” Language, 50 (4), s. 696-735