Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Svend Brinkmann
Supplerende læsning

Atkinson1998, Holstein & Gubrium 1995, Kvale & Brinkmann 2009, Spradley 1979, Strauss & Corbin 2008, Wengraf 2001

Reference

Atkinson, Robert G. (1998). The Life Story Interview. (Qualitative Research Methods). Thousand Oaks, Calif./London: Sage

Holstein, James. A. & Gubrium, Jaber. F. (1995). The Active Interview. (Qualitative Research Methods). Thousand Oaks, Calif./London: Sage

Kvale, Steinar (1997). InterView. En introduktion til det kvalitative forskningsinterview. København: Hans Reitzel

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). InterView - introduktion til et håndværk. København: Hans Reitzel [Ny udg. af Kvale 1997]

Spradley, James P. (1979). The Ethnographic Interview. New York: Holt, Rinehart & Winston

Strauss, Anselm C. & Corbin, Juliet M. (2008). Basics of Qualitative  Research. Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. 3. udg. Thousand Oaks, Calif./London: Sage [1.udg. 1991; 4. udg. 2013]

Wengraf, Tom (2001). Qualitative Research Interviewing. Biographic Narrative and Semi-Structured Methods. Thousand Oaks, Calif./London: Sage