Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Svein Østerud
Supplerende læsning

Schrøder 2013

Reference

Hall, Stuart (1973/1980). “Encoding/decoding in the Television Discourse.” I: Stencilled Occasional Papers, Centre For Contemporary Cultural Studies University of Birmingham 1973-75, 7. Genoptr. som “Encoding/Decoding” I: Hall, Stuart; Hobson, Dorothy; Lowe, Andrew & Willis, Paul (red.) (1980). Culture, media, language. Working papers in cultural studies, 1972-79. London: Hutchinson, s. 128-38

Morley, David (1980). The ‘Nationwide’ Audience: Structure and Decoding. London: British Film Institute

Parkin, Frank (1971). Class Inequality and Political Order. Social stratification in capitalist and communist societies. London: MacGibbon & Kee

Schrøder, Kim (2003). “Generelle aspekter ved mediereception? Et bud på en multidimensional model for analyse af kvalitative receptionsinterviews.” MedieKultur 35, s. 63-73