Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Winni Johansen
Supplerende læsning

Pjetursson & Petersen 2002, Elving 2005

Reference

Buchanan, David & Boddy, David (1992). The Expertise of the Change Agent. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall

Elving, Wim (2005). “The role of communication in organisational change.” Corporate Communication, 10 (2), s. 129-138

Hayes, John (2010). The Theory and Practice of Change Management. 3.udg. Basingstoke/New York: Palgrave Macmillan

Hughes, Mark (2006). Change Management. A Critical Perspective. London: Chartered Institute of Personnel and Development

Johansson, Catrin & Heide, Mats (2008). “Speaking of change: Three communication approaches in studies of organizational change.” I: Corporate Communications: An International Journal, 13 (3), s.288 – 305

Larkin, T.J. & Larkin, Sandar (1994). Communicating Change. How to win employee support for new business directions. New York: McGraw-Hill

Petersen, Helle (2000). Forandringskommunikation. København: Samfundslitteratur

Pjetursson, Leif & Helle Petersen (2002). “Kommunikation og forandring - kunsten at skabe et bedre i morgen.” I: Helder, Jørn & Pjetursson, Leif (red.) (2002). Modtageren som medproducent. København: Samfundslitteratur