Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Supplerende læsning

Bechmann 2009, Castells 2009, Jenkins 2006, Bechmann Petersen & Rasmussen 2007, Storsul & Stuedahl 2007

Reference

Bechmann, Anja (2009). Crossmedia: Innovationsnetværk for tradtionelle medieorganisationer. Aarhus Universitet [Ph.d.-afhandling]

Bechmann Petersen, Anja & Rasmussen, Steen K. (red.) (2007). På tværs af medierne. Aarhus: Update/Ajour

Castells, Manuel (2009). Communication Power. New York/London: Oxford University Press

Jenkins, Henry (2006). Convergence Culture. Where Old and New Media Collide. New York: New York University Press

de Sola Pool, Ithiel (1983). Technologies of Freedom. Cambridge: Belknap

Storsul, Tanja & Stuedahl, Dagny (red). (2007). Ambivalence towards Convergence: Digitalization and the Media Age. Göteborg: NORDICOM