Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Jakob Isak Nielsen
Se også Filmgenrer Filmstil
Reference

Altman, Rick (1999). Film/Genre. London: British Film Institute

Arnheim, Rudolf (1932). Film als Kunst. Berlin: Ernst Rowohlt [Eng. overs. 1957/1969]

Arnheim, Rudolf (1957/1969). Film as Art. Berkeley: University of California Press. [Rev. udg. 1969; genoptr. 1984. Omarb. udg. af Film als Kunst, 1932]

Barr, Charles (1964). “CinemaScope. Before and After.” Film Quarterly, 16 (4), s. 4-24. [Da. overs. 1970]

Barr, Charles (1970). “CinemaScope: før og efter.” I: Monty, Ib & Piil, Morten (red.). Se det er Film – i Klip. København: Fremad, s. 176-207

Bazin, André (1958-62).  Qu-est-ce que le cinéma?  bd. 1-4. Paris: du Cerf. [Eng. overs. 1967-71]