Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Birger Langkjær
Reference

Kozloff, Sarah (1988). Invisible Storytellers. Voice-Over Narration in American Fiction Film. Berkeley: University of California Press [Genoptr. 1992]

Langkjær, Birger (1996). Filmlyd & filmmusik. Fra klassisk til moderne film. København: Museum Tusculanum [Lettere rev. udg. 1997]

Langkjær, Birger (2000). Den lyttende tilskuer. Perception af lyd og musik i film. København: Museum Tusculanum. [Rev. udg. af ph.d.-afhandling, Institut for Film- & Medievidenskab, Københavns Universitet, 1998]

Pauli, Hansjörg (1976). “Filmmusik. Ein historisch-kritischer Abriss.”  I: Schmidt, Hans-Christian (red.). Musik in den Massemedien Rundfunk und Fernsehen. Perspektiven und Materialien. Mainz: Schott

Weis, Elisabeth & Belton, John (red.) (1985). Film Sound. Theory and Practice. New York: Columbia University Press