Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Reference

Bordwell, David (1997). On the History of Film Style. Cambridge, Mass.: Harvard University Press

Bordwell, David (2005). Figures Traced in Light. On Cinematic Staging. Berkeley, Cal.: University of California Press

Browne, Nick (1975). “The Spectator-in-the-Text: The Rhetoric of Stagecoach.” Film Quarterly (Winter 1975-76), 29 (2), s. 26-38. [Genoptr. i Braudy, Leo & Cohen, Marshall (red.) (2004). Film Theory and Criticism. Introductory readings. 6. udg. New York: Oxford University Press, s. 118-133] [7. udg. 2009]

Dayan, Daniel (1974). “The Tutor-Code of Clasical Cinema.” Film Quarterly. [Genoptr. i: Braudy, Leo & Cohen, Marshall (red.) (2004). Film Theory and Criticism. Introductory readings. 6. udg. New York: Oxford University Press, s. 106-117 [7. udg. 2009]

Kau, Edvin Vestergaard (1989). Dreyers filmkunst. København: Akademisk Forlag

Kau, Edvin Vestergaard (1995). “‘De er kameraet. Kameraet er Deres øje’. Blikkets iscenesættelse hos Orson Welles.” I: Grøngaard, Peder (red.). Nordisk Filmforskning 1975-1995. En bibliografi & 10 essays i anledning af filmens 100 år 1895-1995. Aarhus: Nordicom, s. 63-79

Mulvey, Laura (1975). “Visual Pleasure and Narrative Cinema.” Screen, 16 (3), s. 6-18. [Mange genoptr. Da. overs. (1991): “Skuelysten og den fortællende film.” Tryllelygten, 1]

Rothman, William (1975). “Against The System of the Suture.” Film Quarterly, efterår 1975, s. 45-50. [Genoptr. i: Braudy, Leo & Cohen, Marshall (red.) (1999). Film Theory and Criticism. Introductory readings. 5. udg. New York: Oxford University Press, s. 130-136] [7. udg. 2009]

Sobchack, Vivian (1990). “The Active Eye: A Phenomenology of Cinematic Vision.”  Quarterly review of Film and Video, 12 (3), s. 221-36

Sobchack, Vivian (1992). The Address of the Eye. A Phenomenology of Film Experience. Princeton, N.J.: Princeton University Press