Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter John Ellis
Supplerende læsning

Ellis 1993, Ostrowska & Roberts 2007

Reference

Ellis, John (1993). Visible fictions. Cinema, television, video. Rev. udg. London: Routledge. [1. udg. 1982]

Ostrowska, Dorota & Roberts Graham (2007). European Cinemas in the Television Age. Edinburgh: Edinburgh University Press