Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Se også Fiktion
Supplerende læsning

Brix Jacobsen 2011

Reference

Brix Jacobsen, Louise (2011). “Fiktiobiografisme. Perception og fiktionalisering”. Spring, 31-32, s. 57-78

Brix Jacobsen, Louise; Kjerkegaard, Stefan; Skov Nielsen, Henrik; Kraglund, Rikke Andersen; Reestorff, Camilla Møhring; & Stage, Carsten (2013). Fiktionalitet. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Cohn, Dorrit (1999). The Distinction of Fiction. Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press

Hamburger, Käte (1957/1968). Die Logik der Dichtung. Zweite stark veränderte Auflage. Stuttgart: Ernst Klett. [2. udv. udg. 1968.] [Eng. overs. 1973/1993]

Hamburger, Käte (1973/1993). The Logic of Literature. Overs. af Marylin J. Rose. Bloomington, Ind.: Indiana University Press. [2. rev. Udg. 1993]

Kraglund, Rikke Andersen (2014): “Foran Borgen. Tv-seriens intervention med virkeligheden”. Dansknoter, 3

ODS (1922). ‟Fiktion.” Ordbog over det danske sprog. [Tilgængelig på ]

Walsh, Richard (2007). The Rhetoric of Fictionality. Narrative Theory and the Idea of Fiction. (Theory and Interpretation of Narrative Series). Columbus, Ohio: Ohio State University Press. [Da. overs. 2013]

Walsh, Richard (2013). Fiktionalitetens retorik. Narrativ teori og ideen med fiktion. Overs. af Rolf Reitan. Frederiksberg: Samfundslitteratur