Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Anne Jerslev
Reference

Andrejevic, Mark (2004). Reality TV. The Work of Being Watched. (Critical Media Studies: Institutions, Politics, and Culture).  Lanham/Boulder/New York/Toronto /Oxford: Rowham & Littlefield

Biressi, Anitta & Nunn,Heather (2005). Reality TV. Realism and Revelation. London/New York: Wallflower

Bondebjerg, Ib (2002). “The Mediation of Everyday Life. Genre, Discourse and Spectacle in Reality TV.” I: Jerslev, Anne (red.). Realism and ‘Reality’ in Film and Media. København: Museum Tusculanum, s. 159-192

Carlsen, John & Frandsen, Kirsten (2005). Nytte- og livsstilsprogrammer på dansk tv. (Arbejdspapir, 133). Aarhus: Center for Kulturforskning, Aarhus Universitet

Christensen, Christa Lykke; Frandsen, Kirsten; Laursen, Ditte & Langkjær, Birger (red.) (2008). Livsstil og forbrug som tv-underholdning. Temanr. af Mediekultur, 45

Hill, Annette (2005). Reality TV. Audiences and Popular Factual Television. London: Routledge

Hill, Annette (2007). Restyling Factual Television. Audiences and News, Documentary and Reality Genres. London/New York: Routledge

Holmes, Su & Jermyn, Deborah (red.) (2004). Understanding Reality Television. London/New York: Routledge

Jerslev, Anne (2004). Vi ses på TV. Medier og intimitet. København: Gyldendal

Murray, Susan & Ouellette, Laurie (red.) (2004). Reality TV. Remaking Television Culture. New York/London: New York University Press [2. udg. 2008]

Rojek, Chris (2001). Celebrity. (Focus on Contemporary Issues (FOCI)). London: Reaktion

Turner, Graeme (2004). Understanding Celebrity. London/Thousand Oaks, Calif.: Sage