Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Supplerende læsning

Levinson, P. 1997, Deibert 1997, Finnemann 2005, 2006b

Reference

Deibert, Ronald J. (1997). Parchment, printing, and hypermedia. Communication in world order transformation. New York: Columbia University Press

Finnemann, Niels Ole (2005). Internettet i mediehistorisk perspektiv. København: Samfundslitteratur

Finnemann, Niels Ole (2006b). “Public space and the Co-Evolution of Digital and Digitized Media.” Media and Politics, fælles temanummer af Tidsskriftet Politik, 9 (2), og Mediekultur, 40

Levinson, Paul (1997). The Soft Edge. A Natural History and Future of the Information Revolution. London/New York: Routledge