Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Stig Hjarvard
Link EBU
Supplerende læsning

Collins 1998

Reference

Collins, Richard (1998). From Satellite to Single Market. New communication technology and European public service. London: Routledge

Eugster, Ernest (1983). Television Programming Across National Boundaries. The EBU and OIRT Experience. Dedham: Artech House

Hjarvard, Stig (1995a). Internationale tv-nyheder. En historisk analyse af det europæiske system for udveksling af TV-nyheder. København: Akademisk [Bas. på Ph.d.-afhandling, 1994]

Melnik, Stefan R. (1981). Eurovision News and the International Flow of Information. Bochum: Studienverlag Dr. N. Brockmeyer

Raykoff, Ivan & Tobin, Robert Dean (red.) (2007). A Song for Europe: Popular Music and Politics in the Eurovision Song Contest. (Ashgate Popular and Folk Music Series). Aldershot: Ashgate