Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Ursula Plesner
Supplerende læsning

Laclau & Mouffe 1997, 2002, Dreyer Hansen 2005

Reference

Carpentier, Nico & Cammaerts, Bart (2006). “Hegemony, Democracy, Agonism and Journalism – An interview with Chantal Mouffe.” Journalism Studies, 7, s. 964-975

Dreyer Hansen, Allan(2005). “Diskursteori – postmarxistisk hegemonianalyse hos Laclau.” I: Esmark, Anders; Bagge Laustsen, Carsten & Åkerstrøm Andersen, Niels (red.).  Poststrukturalistiske analysestrategier. København: Roskilde Universitetsforlag/Samfundslitteratur

Dyrberg, Torben Bech; Dreyer Hansen, Allan & Torfing, Jacob (red.) (2000). Diskursteorien på arbejde. København: Roskilde Universitetsforlag

Esmann Andersen, Sophie & Stage, Carsten (2010). “Consumption that matters.” MedieKultur – Journal of media and communication research, 49, s. 151-170

Jørgensen, Marianne Winther & Phillips, Louise (1999). Diskursanalyse som teori og metode. København: Roskilde Universitetsforlag [Eng. overs. 2002]

Jørgensen, Marianne Winther & Phillips, Louise (2002). Discourse Analysis as Theory and Method. London: Sage

Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal (1985). Hegemony and Socialist Strategy – Towards a Radical Democratic Politics. London: Verso [2. udg. 2001]

Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal (1997). Demokrati og hegemoni. Udv. og red. ved Carsten Jensen. København: Akademisk

Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal (2002). Det radikale demokrati. Diskursteoriens politiske perspektiv. Fagl. red. ved Carsten Jensen & Allan Dreyer Hansen. Udv. og overs. af Torben Clausen m.fl. København: Roskilde Universitetsforlag

Laclau, Ernesto (red.) (1994). The Making of Political Identities. London: Verso

Laclau, Ernesto (1996a). “Power and Representation.” I: Emancipation(s). London: Verso

Laclau, Ernesto (1996b). “Subject of Politics, Politics of the Subject.” I: Emancipation(s). London: Verso

Laclau, Ernesto (1996c). “Universalism, Particularism and the Question of Identity.” I: Emancipation(s). London: Verso

Laclau, Ernesto (1996d). “Why do Empty Signifiers Matter to Politics?” I: Emancipation(s). London: Verso

Laclau, Ernesto (2000). “Identity and Hegemony – The Role of Universality in the Constitution of Political Logics.” I: Butler, Judith; Laclau, Ernesto & Žižek, Slavoj. Contingency, Universality, Hegemony. Contemporary dialogues on the left. London: Verso [Genoptr. 2011]

Mouffe, Chantal (1993). The Return of the Political. (Radical Thinkers). London: Verso [Genoptr. 2005]

Pascale, Celine-Marie (2005). “There’s No Place Like home: The Discursive Creation of Homelessness”. Cultural Studies – Critical Methodologies, 5 (2), s. 250-268

Uldam, Julie & Askanius, Tina (2011). “Using online social media for radical politics: Climate change activism on YouTube.” International Journal of E-Governance, 4 (1/2), s. 69-84