Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Toril Aalberg
Se også Medieøkonomi
Reference

Aalberg, Toril; van Aelst, Peter & Curran, James (2010). “Media Systems and the Political Information Environment: A Cross-National Comparison.” International Journal of Press/Politics, 15 (3), s. 255- 271

McQuail, Denis (2010). McQuail’s Mass Communication Theory. 6. udg. London: Sage

Sundin, Staffan (2003). “Trends in media ownership in the Nordic Countries.” I: Harrie, Eva (red.). The Nordic media market. Media companies and business activities. Göteborg: Nordicom

Syvertsen, Trine (2002). “‛- Vi har sett frem til denne dagen med forventning.’ TV 2 som allmenkringkaster og mediebedrift. ” I: Enli, Gunn Sara; Syvertsen, Trine & Sæther, Susanne Østby (red.). Et hjem for oss - et hjem for deg. Analyser av TV2 1992 -2002. Kristiansand: Fagbokforlaget