Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Finn Frandsen
Supplerende læsning

Bryant & Zillmann 2002, Barker & Petley 2001

Reference

Barker, Martin & Petley, Julian (red.) (2001). Ill Effects. The Media/Violence debate. 2. udg. New York: Routledge

Bryant, Jennings & Zillmann, Dolf (red.) (2002). Media Effects. Advances in Theory and Research. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum

Ray, Michael L. (1973). Marketing Communication and the Hierarchy of Effects. I: Clarke, Peter (red.). New Models for Communication Research. Beverly Hills, Calif.: Sage [2. udg. 1977]

Sepstrup, Preben (2006). Tilrettelæggelse af information – kommunikations- og kampagneplanlægning. 3. udg. Aarhus: Academica [4. udg. m. Pernille Fruensgaard Øe, 2010]

Vestergaard, Torben & Schrøder, Kim C. (1985). The Language of Advertising. Oxford: Blackwell