Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Finn Frandsen
Reference

Bernays, Edward L. (1923). Crystallizing Public Opinion. New York: Boni & Liveright. [Genoptr. m. indl. af Stuart Ewen. Brooklyn, N.Y.: Ig Publishing, 2011]

Bernays, Edward L. (1928). Propaganda. New York: Horace Liveright. [Genoptr. m. indl. af Marsk Crispin Miller. Brooklyn, N.Y.: Ig Publishing, 2011]

Bernays, Edward L. (1952). Public Relations. Norman, Okla.: University of Oklahoma Press