Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Supplerende læsning

Crystal 2001, Baron 2008

Reference

Baron, Naomi S. (2008). Always on. Language in an Online and Mobile World. Oxford: Oxford University Press

Crystal, David (2001). Language and the Internet. Cambridge: Cambridge University Press