Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Reference

Søndergaard, Henrik (2006). “TV som institution.” I: Hjarvard, Stig (red). Dansk TV's historie. Frederiksberg: Samfundslitteratur, s. 25-64