Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Louise Phillips
Supplerende læsning

Brinkmann 2011, Edley 2001, Jørgensen, M.W. & Phillips 1999, 2002

Reference

Antaki, Charles & Widdicombe, Sue (red.) (1998). Identities in Talk. London: Sage

Antaki, Charles (2003). “The uses of absurdity.” I: Van den Berg, Harry; Wetherell, Margaret & Houtkoop-Steenstra, Hanneke (red.). Analyzing Race Talk: Multidisciplinary Perspectives on the Research Interview. Cambridge: Cambridge University Press, s. 85-102

Billig, Michael (1996). Arguing and Thinking: A Rhetorical Approach to Social Psychology. 2. udg. Cambridge: Cambridge University Press

Brinkmann, Svend (2011). “Socialkonstruktionisme og diskurspsykologi.” I: Karpatschof, Benny & Katzenelson, Boje (red.). Klassisk og moderne psykologisk teori. 2. udg. København: Hans Reitzel, s. 412-431

Davies, Bronwyn & Harré, Rom (1990). “Positioning: The Discursive Production of Selves.” Journal for the Theory of Social Behavior, 20, s. 43-63

Edley, Nigel & Wetherell, Margaret (1995). Men in Perspective: Practice, Power and Identity. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall

Edley, Nigel (2001). "Analysing Masculinity: Interpretative Repertoires, Ideological Dilemmas and Subject Positions." I: Wetherell, Margaret; Taylor, Stephanie & Yates, Simeon (red.) (2001a). Discourse as Data: A Guide for Analysis. London: Sage, s. 189-228

Edwards, Derek (1996). Discourse and Cognition. London: Sage

Edwards, Derek (2003). "Analyzing racial discourse: The discursive psychology of mind-world relationships." I: Van den Berg, Harry; Wetherell, Margaret & Houtkoop-Steenstra, Hanneke (red.). Analyzing Race Talk: Multidisciplinary Perspectives on the Research Interview. Cambridge: Cambridge University Press, s. 31-48

Fairhurst, Gail T. (2007). Discursive Leadership: In Conversation with Leadership Psychology. Los Angeles: Sage

Gergen, Kenneth J. (1985). “The social constructionist movement in modern psychology.” American Psychologist, 40, s. 266-275

Gergen, Kenneth J. (1994). Realities and Relationships. Soundings in Social Construction. Cambridge, Mass.: Harvard University Press

Harré, Rom & Stearns, Peter (red.) (1995).  Discursive Psychology in Practice. London: Sage

Harré, Rom & van Langenhove, Luk (red.) (1999). Positioning Theory. Moral contexts of intentional action. Oxford: Blackwell

Hepburn, Alexa & Potter, Jonathan (2004 ). “Discourse Analytic Practice.” I: Seale, Clive; Gobo, Giampietro; Gubrium, Jaber F. & Silverman, David (red.). Qualitative Research Practice. London: Sage

Hepburn, Alexa & Wiggins, Sally (red.) (2007). Discursive Research in Practice: New Approaches to Psychology and Interaction. Cambridge: Cambridge University Press

Hollway, Wendy (1989). Subjectivity and Method in Psychology: Gender, Meaning and Science. London: Sage

Jørgensen, Marianne Winther & Phillips, Louise (1999). Diskursanalyse som teori og metode. København: Roskilde Universitetsforlag [Eng. overs. 2002]

Jørgensen, Marianne Winther & Phillips, Louise (2002). Discourse Analysis as Theory and Method. London: Sage

Molder, Hedwig te & Potter, Jonathan (red.) (2005). Conversation and Cognition. Cambridge: Cambridge University Press

Parker, Ian (1992). Discourse Dynamics: Critical Analysis for Social and Individual Psychology. London: Routledge. [Genoptr. 2013]

Parker, Ian (2002). Critical Discursive Psychology. Basingstoke/New York: Palgrave MacMillan

Phillips, Louise (2000). "Mediated communication and the privatization of public problems: discourse on ecological risks and political action." European Journal of Communication. 15, 2, s. 171-207

Potter, Jonathan & Wetherell, Margaret (1987). Discourse and Social Psychology. London: Sage

Puchta, Claudia & Potter, Jonathan  (2004). Focus Group Practice. London: Sage

Staunæs, Dorthe (2004). Køn, Etnicitet og Skoleliv. København: Samfundslitteratur

Wetherell, Margaret (2003). "Racism and the analysis of cultural resources in interviews." I: Van den Berg, Harry; Wetherell, Margaret & Houtkoop-Steenstra, Hanneke (red.). Analyzing Race Talk: Multidisciplinary Perspectives on the Research Interview. Cambridge: Cambridge University Press, s. 11-30

Wetherell, Margaret & Potter, Jonathan (1992). Mapping the Language of Racism: Discourse and the Legitimation of Exploitation. New York/Chichester: Columbia University Press

Wittgenstein, Ludwig (1953). Philosophical Investigations/Philosophische Untersuchungen. Overs. af G. E. M. Anscombe. Oxford: Blackwell [Parallel eng. og ty.] [Da. overs. 1971]

Wittgenstein, Ludwig (1971). Filosofiske Undersøgelser. Overs. m. indl. og noter af Jes Barsøe Adolphsen og Lennart Nørreklit. København: Munksgaard [2. udg. Munksgaard/Rosinante 1999]