Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Supplerende læsning

Norris 2001, van Dijk, J.A.G.M. 2005, UNESCO 2005

Reference

van Dijk, Jan A.G.M. (2005). The Deepening Divide: Inequality in The Information Society. London/New York: Sage

Norris, Pippa (2001). Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide. New York: Cambridge University Press

Rose, Richard (2005). Language, Soft Power and Asymmetrical Internet Communication. (Oxford Internet Institute Research Report 7). Oxford: Oxford Internet Institute

UNESCO (2005). Towards Knowledge Societies. (UNESCO World Report). Paris: UNESCO Publ.  [<http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001418/141843e.pdf> Set 28.09. 2012]