Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Supplerende læsning

Bolter & Grusin 1999, Hayles 1999, Jenkins 2006

Reference

Bolter, Jay David & Grusin, Richard (1999). Remediation. Understanding new media. Cambridge, Mass.: MIT Press

Hayles, N. Katherine (1999). How We Became Posthuman. Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics. Chicago/London: University of Chicago Press

Jenkins, Henry (2006). Convergence Culture. Where Old and New Media Collide. New York: New York University Press