Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Reference

Chatman, Seymour B. (1978). Story and Discourse. Narrative Structure in Fiction and Film. Ithaca, N.Y./London: Cornell University Press

Genette, Gérard (1972). Discours du récit. (Figures, III). Paris: Seuil [Genudg. 2007] [Eng. overs. 1980]

Genette, Gérard (1980). Narrative Discourse. An Essay in Method. Overs. af Jane E. Lewin; indled. ved Jonathan Culler. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press

Platon (1954). Staten. Udg. af Carsten Høeg & Hans Ræder; overs. af Hans Ræder. (Platons Skrifter, bd. 4-5). København: C. A. Reitzel

Todorov, Tzvetan (1973). Poétique. Paris: Seuil [Eng. overs. 1981]

Todorov, Tzvetan (1981). Introduction to Poetics. Overs. af Richard Howard; indl. ved Peter Brooks. Minneapolis, Minn.: University of Minnesota Press