Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Supplerende læsning

Arndt 2003, Fiske 1982/1990, Wille 2007

Reference

Arndt, Hans (2003). Sproget. Hverdagens mirakel. Aarhus: Univers

Barthes, Roland (1964a). “Rhetorique de l’image.” Communications, 4, s. 40-51. [Eng. overs.1977. Da. overs. 1980b]

Barthes, Roland (1977). “The Photographic Message.”; “Rhetoric of the Image.”; “Introduction to the Structural Analysis of Narratives.”; “The Death of the Author.” M.fl. I: Image – Music – Text. Red. og overs. af Stephen Heath. London: Fontana

Barthes, Roland (1980b). “Billedets retorik.” Overs.af Jørgen Mønster Petersen. I: Fausing, Bent & Larsen, Peter (red.). Visuel kommunikation. Bd. 1. København: Medusa, s. 42-57

Fiske, John (1982/1990). Introduction to Communication Studies. London: Routledge [2. udg. 1990]

Wille, Niels Erik (2007). Fra tegn til tekst. En indføring i teorier om sproglig kommunikation. København: Samfundslitteratur