Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Gunhild Agger
Link Opojaz
Supplerende læsning

Ehrlich 1969, Bann & Bowlt 1973, Steffensen 1973, O’Toole & Shukman 1978, O’Regan 1996, Bordwell 2014

Referencer

Bann, Stephen & Bowlt, John E. (1973). Russian Formalism. A collection of Articles and Texts in Translation. (20th Century Studies 7/8). Edinburgh: Scottish Academic Press

Bordwell, David (2014). Shklovsky and His 'Monument to a Scientific Error'. http://www.davidbordwell.net/essays/shklovsky.php (Set 16.01.2016)

Eichenbaum, Boris (1965). “Die Theorie der formalen Methode.” og “Wie Gogols Mantel gemacht ist.” I: Aufsätze zur Theorie und Geschichte der Literatur. (edition Suhrkamp). Frankfurt am Main: Suhrkamp, s. 7–52 og 119-142

Ejkhenbaum, Boris (1918). Kak zdelana ‘Sjinel Gogolja’. [‟Hvordan Gogols Kappen er lavet.”] Tilgængelig på . [Ty. overs. Eichenbaum 1965]

Ejkhenbaum, Boris (1925). Teorija ‘formalnogo metoda'. [‟Den ‘formale teori’s metode'.”] Tilgængelig på . [Ty. overs. Eichenbaum 1965] [Eng. overs. Èjxenbaum 1971] http://www.opojaz.ru/ [Siden rummer den russiske formalismes grundlæggende tekster på russisk samt nyere og ældre russisk forskning om den russiske formalisme]

Èjxenbaum, Boris M. (1971. “The Theory of the Formal Method.” I: Matejka, Ladislav & Pomorska, Krystyna (red.). Readings in Russian Poetics. Formalist and Structuralist Views. Cambridge, Mass.: MIT Press [Genoptr. m. forord af Gerald L. Bruns, 2002. Chicago: Dalkey Archive Press], s. 3-37

Erlich, Victor (1969). Russian Formalism. History – Doctrine. (Slavistic Printings and Reprintings IV) 3. udg. Haag: Mouton [1. udg. 1955. 2. rev. udg. 1965]

Lotman, Yuri M. (1990). Universe of the Mind. A Semiotic Theory of Culture. Overs. af Ann Shukman. Indl. af Umberto Eco. London/New York/Bloomington, Ind.: I.B. Tauris/Indiana University Press

O’Regan, Tom (1996). Australian National Cinema. (National Cinemas). London: Routledge

O’Toole, Lawrence M. & Shukman, Ann (1978). Formalism: History, Comparison, Genre. (Russian Poetics in Translation vol. 5). Oxford: Holdan

Sjklovskij, Viktor B. (1916). Iskusstvo kak prijem. [‟Kunsten som greb.”] Tilgængelig på

Steffensen, Eigil (1973). Nyere russisk litteraturkritik. Fra Plechanov til Lotman. (Munksgaards litterære kritikserie). København: Munksgaard

Tomasjevskij, Boris (1925). Teorija literatury. Poétika. Leningrad. [Genoptr. 1967. New York: Johnson Reprint Corporation]

Tynjanov, Jurij (1971). “On literary revolution.” I: Matejka, Ladislav & Pomorska, Krystyna (red.). Readings in Russian Poetics. Formalist and Structuralist Views. Cambridge, Mass.: MIT Press [Genoptr. m. forord af Gerald L. Bruns, 2002. Chicago: Dalkey Archive Press], s. 66-77 [Russ. orig. 1927 og 1929]

Wellek, René & Warren, Austin (1949). Theory of Literature. New York: Harcourt Brace/London: Jonathan Cape [2. rev. udg. 1956; 3. rev. udg. 1962][Da. overs. 1964]

Wellek, René & Warren, Austin (1964). Literaturteori. Overs. af Elsa Gress Wright. København: Munksgaard