Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Supplerende læsning

Tanenbaum 1976/2006, Manovich 2001

Reference

Manovich, Lev (2001). The Language of New Media. Cambridge, Mass: MIT Press

Tanenbaum, Andrew S. (1976/2006). Structured Computer Organization. Upper Saddle River, N. J.: Prentice Hall [5. udg. 2006]