Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Mark Blach-Ørsten
Supplerende læsning

Dearing & Rogers 1996; McCombs & Shaw 1972; Brink Lund 2002

Reference

Baumgartner, Frank, R. & Jones, Bryan D. (1993). Agendas and instability in American politics. Chicago: University of Chicago Press [2. udg. 2009]

Brink Lund, Anker (2002). Den redigerende magt. Nyhedsinstitutionens politiske indflydelse. (Magtudredningen). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Dearing, James, W. & Rogers, Everett M. (1996). Agenda-Setting. London: Sage

McCombs, Maxwell E. & Shaw, Donald L. (1972). “The Agenda-Setting Function of Mass Media.” Public Opinion Quarterly 36, s. 176-87