Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Per Jauert
Reference

Jauert, Per (2008). “Fra broadcast til podcast – digital radio i Danmark.” I: Mortensen, Frands (red.). Public service i netværkssamfundet. København: Samfundslitteratur, s. 103-148

Lax, Stephen; Ala-Fossi, Marko; Jauert, Per & Shaw, Helen (2008). “DAB: the future of radio? The development of digital radio in four European countries.” Media, Culture & Society, March, 30, s. 151-166