Columbia University’s Graduate School of Journalism

Columbia University’s Graduate School of Journalism blev etableret i 1912, og den er en af verdens ældste journalistuddannelser. Uddannelsen blev mulig takket været en meget stor donation fra den amerikanske mediemagnat Joseph Pulitzer (1847-1911). Målet med donationen var ifølge Pulitzer “to raise journalism to the rank of a learned profession” (1904: 19), som han formulerede det i et længere essay, The School of Journalism in Columbia University, hvori han forsvarede sig mod kritikken af behovet for en selvstændig uddannelse i journalistik. Uddannelsen er med tiden blevet en af verdens mest prestigefulde journalistuddannelser, og skolen optager hvert år studerende fra det meste af verden. I tilgift til etableringen af selve uddannelsen gav Pulitzer også universitetet en donation, der skulle anvendes til uddelingen af priser blandt allerede færdiguddannede journalister. Pulitzer-priserne uddeles en gang om året inden for forskellige områder (undersøgende journalistik, forklarende journalistik mv.).

Skolen udgiver også tidsskriftet Columbia Journalism Review, har flere fellowship-programmer og har siden 2010 været hjemsted for The Tow Center for Digital Journalism. Skolen har en tradition for fokus på håndværksmæssige færdigheder i journalistikken, men skolen har i de senere årtier opprioriteret forskningen. Det startede for alvor med ansættelsen af James W. Carey (1934-2006). Han blev ansat i 1988 og fik blandt andet til opgave at etablere et ph.d.-program. Senere har også andre fremtrædende journalistikforskere fået ansættelse på skolen. Blandt dem er Todd Gitlin og Michael Schudson.

(2017)

Forfatter Peter Bro
Supplerende læsning

Boylan 2003

Reference

Boylan, James (2003). Pulitzer´s School: Columbia University´s School of Journalism, 1903-2003. New York: Columbia University Press

Pulitzer, Joseph (1904). The School of Journalism at Columbia University: The Power of Public Opinion. New York: Columbia University Press