Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Søren Kolstrup
Supplerende læsning

Brügger & Vigsø 2002, Fjord Jensen 1981, Fiske 1982/1990

Reference

Brügger, Niels & Vigsø, Orla (2002). Strukturalisme. København: Roskilde Universitetsforlag

Fiske, John (1982/1990). Introduction to Communication Studies. London: Routledge [2. udg. 1990]

Fjord Jensen, Johan (1981). Efter guldalderkonstruktionens sammenbrud. Bd. 2. Mytekritik. Aarhus: Modtryk

Lévi-Strauss, Claude (1962). La pensée sauvage. Paris: Plon [Eng. overs. 1966; Da. overs. 1969/1994]

Lévi-Strauss, Claude (1964-71). Mythologiques. Bd. I-IV. Paris: Plon [Bd. 1: Le cru et le cuit. 1964. Bd. 2: Du miel aux cendres. 1966. Bd. 3: L'origine des manières de table. 1968. Bd. 4: L'homme nu. 1972 [Eng. overs. 1970-81]

Lévi-Strauss, Claude (1969/1994). Den Vilde Tanke. Overs. af Hans Peter Lund. København: Gyldendal (1969). [Ny udg. m. forord af Frederik Stjernfeldt, 1994]

Lévi-Strauss, Claude (1970-81). Introduction to a science of mythology. Bd. 1-4. Overs. af John & Doreen Weightman. Chicago: University of Chicago Press [Bd. 1: The Raw and the Cooked. 1970]

Lévi-Strauss, Claude (1991). Histoire de Lynx. Paris: Plon [Sv. overs. 1992; Eng. overs. 1995]

Lévi-Strauss, Claude (1992).  Lodjurets historia. Overs. af Jan Stolpe. Stockholm: Norstedt

Sperber, Dan (1968). Le Structuralisme en anthropologie. (Qu'est-ce que le structuralisme? 3). Paris: Seuil [2. udg. 1973]

Ørvad Andersen, Lissi m.fl. (1973). Tegneserier. En ekspansions historie. Kongerslev: GMT