Chat

Chat kan defineres som en internetbaseret synkron indtastet samtale, med punkt til punkt-kommunikation mellem brugere af samme system. Andre betegnelser er instant messaging, chat interaktion, tekst-chat, visuel chat og live chat. Samtalerne foregår i et særligt vindue, hvori samtaleturene ruller oppefra og nedefter og forsvinder ud af syne, som samtalen udvikler sig. Chatsamtaler kan indeholde visuel visning af chatdeltagerne i form af livebilleder eller still billeder/illustrationer, men en del chatsamtaler indeholder udelukkende det indtastede indhold.

Citizens Band Radio gjorde det i 1970’erne muligt at chatte over radioen via mere end 40 kanaler. I 1997 udviklede den amerikanske internetudbyder, AOL, det første computerbaserede chatprogram (AIM) i forbindelse med skakspil. Siden har chat kunnet foregå i mange forskellige programmer, eksempelvis Facebook, Messenger og Lync. I Danmark har chat-interaktion udviklet sig fra udelukkende at være en kommunikationsform i den private sfære (blandt teenagere, netdatere m.m.) til også at finde professionel anvendelse, både internt blandt kolleger og eksternt mellem medarbejdere og kunder, medlemmer, brugere i arbejdslivet. Eksempelvis har vidt forskellige sektorer (private/offentlige) i vidt forskellige brancher (fx møbler og undervisning) og med vidt forskellige produkter (håndgribelige/uhåndgribelige) siden midten af 00’erne tilbudt deres målgrupper (kunder, studerende) muligheden for chat-service som supplement til e-mail, telefonsamtaler og personligt møde.

Der chattes ofte med flere på en gang, enten i gruppechat eller i en til en-chat med flere samtalevinduer åbne samtidigt. Chat er typisk ikke en isoleret handling. Mens der chattes, udføres ofte andre computerbaserede aktiviteter som at surfe på nettet, sende e-mail, downloade dokumenter osv. Man taler også om “chattens stilhed” (the quietness of instant messaging), som beskriver den synkrone samtale uden lyd, der passer godt ind i tidens mange åbne kontorlandskaber.

Chatsproget er karakteriseret som en hurtig samtaleform med talesprogstræk som lydefterligning og selvrettelser (markeres ofte med stjerne*) samt en forholdsvis stor forekomst af interjektioner og lydord. Versaler benyttes, når der råbes, eller når budskaber på anden vis ønskes understreget. Derudover ses semiotiske repræsentationer af krop (smileyer), emotikons/emojis, taksigelser, humor og en række forkortelser (netkronymer som ilm for ’i lige måde’ og m8 for ’mate’). De hidtil oftest anvendte smileyer er :-) og :), men også andre former, som fx ;0) og =o) optræder hyppigt sammen med hjerter og ’thumps up’. Samtidig ses en række spor fra det traditionelle brev fortsat også, som fx mere formelle indledende og afsluttende henvendelsesformer samt anvendelse af ’PS’.

Chat-samtaler er desuden kendetegnet ved, at man oftest kun kalder op til hinanden, når man kan se, at den, man ønsker at tale med, også er online. Facebook har åbnet for udbredelsen af denne form ved at muliggøre anvendelse af Messenger for netværksstedets mange profiler. Denne type chat har især fundet udbredelse via mobiltelefon og iPad.

(2016)

Forfatter Anette Grønning
Supplerende læsning

Grinter & Palen 2002

Reference

Grinter, Rebecca E. & Palen, Leysia (2002). Instant messaging in teen life. CHI Letters, 4 (3), s. 21-30

Grønning, Anette (2010). "Chat Interaction in Public and Commercial Domains". I: Drotner, Kirsten & Schrøder, Kim Christian (red.). Digital Content Creation: Perceptions, Practices & Perspectives. (New Literacies and Digital Epistemologies). New York: Peter Lang.

Grønning, Anette (2012). "Structure, complexity and cooperation in parallel external chat interactions". Mediekultur. Journal of Media and Communication Research, 28 (53), s. 57-81. (online-udgave http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/ mediekultur/article/view/6042) (Set 20.01.2016)

Hougaard, Tina Thode (2004). Nærmest en leg. En undersøgelse af sprog og interaktion i dansk webchat. Nordisk Institut, Aarhus Universitet [Ph.d-afhandling]