Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Supplerende læsning

Bruhn Jensen 2010

Reference

Bruhn Jensen, Klaus (2010). Media Convergence. The three degrees of network, mass, and interpersonel communication. London/New York: Routledge

Dinesen, Anne Marie & Stjernfelt, Frederik (1994). “Om semiotik og pragmatisme.” I: Peirce, Charles Sanders (1994). Semiotik og pragmatisme. Overs. af Lars Andersen. Udv. og indl. v. Anne Marie Dinesen & Fredrik Stjernfelt. (Moderne Tænkere). København: Gyldendal, s. 7-24

Lübcke, Poul (1982). “Peirce: Pragmatismens stamfader.” I: Poul Lübcke (red.): Vor tids filosofi. Engagement og forståelse. København: Politikens Forlag (1982), s. 15-34

Peirce, Charles Sanders (1992-98). The Essential Peirce. Selected Philosophical Writings. Bd. 1. (1867-1893). Bd. 2. (1893-1913). Udg. af The Peirce Edition Project/Nathan Houser & Christian Kloesel. Bloomington, Ind.: Indiana University Press

Peirce, Charles Sanders (1994). Semiotik og pragmatisme. Overs. af Lars Andersen. Udv. og indl. v. Anne Marie Dinesen & Fredrik Stjernfelt. (Moderne Tænkere). København: Gyldendal

Peirce, Charles Sanders (1996). Kosmologi og metafysik. Overs. og indl. v. Peder Voetmen Christiansen. (Moderne Tænkere). København: Gyldendal