Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Søren Kjørup
Supplerende læsning

Hassner 1977, Ivins, Jr. 1953

Reference

Hassner, Rune (1977). Bilder för miljoner: Bildtryck och massframställda bilder från de första blockböckerna, oljetrycken och fotografierna till den moderna pressens nyhetsbilder och fotoreportage. Stockholm: Sveriges Radio/Rabén & Sjögren

Ivins, Jr., William M. (1953). Prints and Visual Communication. Cambridge, Mass.: Harvard University Press