Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Søren Kjørup
Supplerende læsning

Finnemann 2005, Hassner 1977, Ivins, Jr. 1953, Johansson 1978, Mayor 1971

Reference

Finnemann, Niels Ole (2005). Internettet i mediehistorisk perspektiv. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Hannestad, Niels (1976). Romersk kunst som propaganda. Aspekter af kunstens brug og funktion i det romerske samfund. Berlingske leksikonbibliotek, 103. København: Berlingske

Hassner, Rune (1977). Bilder för miljoner: Bildtryck och massframställda bilder från de första blockböckerna, oljetrycken och fotografierna till den moderna pressens nyhetsbilder och fotoreportage. Stockholm: Sveriges Radio/Rabén & Sjögren

Ivins, William Ch., Jr. (1953). Prints and Visual Communication. Cambridge, Mass.: MIT Press

Johansson, Lena (1978). Den massproducerade bilden: Ur bildindustrialismens historia. Stockholm: AWE/Gebers

Mayor, A. Hyatt (1971). Prints & People: A Social History of Printed Pictures. Princeton: Princeton University Press