Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Søren Kjørup
Reference

Hannestad, Niels (1976). Romersk kunst som propaganda. Aspekter af kunstens brug og funktion i det romerske samfund. (Berlingske leksikonbibliotek, 103). København: Berlingske

Ivins, William Ch., Jr. (1953). Prints and Visual Communication. Cambridge, Mass.: MIT Press