Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Per Krogh Hansen
Reference

Field, Syd (2005). Screenplay. The foundations of screenwriting. Rev. og udv. udg. New York: Delta/Random-Dell [1. udg. 1979]

Harms Larsen, Peter (2003). De levende billeders dramaturgi. Bd. 1. Fiktionsfilm. Bd. 2. TV. København: DR Multimedie

Thompson, Kristin (1999). Storytelling in the New Hollywood: Understanding Classical Narrative Technique. Cambridge, Mass.: Harvard University Press