Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Henrik Bødker
Se også Giddens, Anthony
Supplerende læsning

Hutchinson & Smith 2000

Reference

Anderson, Benedict (1983). Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso [Rev. udg. 2006][Da. overs. 2001]

Anderson, Benedict (2001). Forestillede fællesskaber. Refleksioner over nationalismens oprindelse og udbredelse. Overs. af Lars Jensen. København: Roskilde Universitetsforlag

Hutchinson, John & Smith, Anthony D. (red.) (2000). Nationalism. Critical Concepts in Political Science. Bd. 1-5. London: Routledge [1. udg. i 1 bd. Oxford University Press (1994)]