Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Erik Lund
Se også Netavis
Supplerende læsning

Bruhn Jensen 1996-1997/2003, Stangerup 1973-74, Søllinge & Thomsen 1989-91

Reference

Bruhn Jensen, Klaus (red.) (1996-1997/2003). Dansk mediehistorie. Bd. 1-4. [Bd. 1-3. 1: Mediernes forhistorie 1840-1880. 2: 1880-1960. 3. 1960-1995. København: Samleren (1996-1997). Bd. 4.: 1995-2003. København: Samfundslitteratur (2003). Bd. 1-4, genoptr. samlet København: Samfundslitteratur (2003)]

Stangerup, Hakon (1973-74).  Avisens historie i de lande der skabte den: England, Frankrig, Tyskland og USA. Bd. 1-3. Oslo: J.W. Cappelen/København: Politikens Forlag [Bd. 1: Fra de første tilløb til 1850. Bd. 2: Avisens guldalder 1850-1914. Bd. 3: Fra tyverne til TV-alderen.]

Søllinge, Jette Drachmann & Thomsen, Niels (1989-91). De danske aviser 1634-1989. Bd. 1-3. Odense: Odense Universitetsforlag