Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Supplerende læsning

Jensen, J.F. 2001, Linderoth 2005

Reference

Jensen, Jens F. (2001). “Virtual Inhabited 3D Worlds: Interactivity and Interaction Between Avatars, Autonomous Agents and Users.” I: Qvortrup, Lars(red.). Virtual Interaction. Interaction in Virtual Inhabited 3D Worlds. London, Springer, s. 23-47

Linderoth, Jonas (2005). “Animated game pieces. Avatars as Roles, Tools and Props.” Paper fremlagt på konferencen Aesthetics of Play i Bergen, 14.-15. okt. 2005 [Online-udg. <http://www.aestheticsofplay.org/linderoth.php> (Set 22.01.2010)]