Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Flemming Svith
Reference

Bakke, Audun (1977). Analytisk journalistikk. Oslo: Institutt for Journalistikk

Cappella, Joseph N. & Jamieson, Kathleen Hall (1997). Spiral of cynicism. The press and the public good. New York: Oxford University Press

de Burgh, Hugo (red.) (2000/2008). Investigative journalism – Context and practice. London: Routledge [2. udg. 2008 med Paul Bradshaw (red.)]

Franklin, Bob; Hamer, Martin; Hanna, Mark; Kinsey, Mari & Richardson, John E. (2005). Key Concepts in Journalism Studies. London: Sage

Gans, Herbert J. (2003). Democracy and the News. New York: Oxford University Press

Houston, Brant (1996). Computer-Assisted Reporting. A Practical Guide. New York: St. Martin’s [2. udg. 1999; 2.udg. 20003]

Johnson, J.T. (2005). Welcome to IAJ [Institute for Analytical Journalism] <http://analyticjournalism.blogharbor.com/blog/_archives/ 2005/3/4/428102.html> (Set 03.09.2013) [Se også pdf-attach. Institute for Analytical Journalism. A proposal by prof. J.T. Johnson & prof. Steven R. Ross]

Loftager, Jørn (2007). “Demokratisk journalistik mellem politisk magt og afmagt.” Journalistica, 4, 2007, s. 33-55

Meyer, Philip (2002). Precision Journalism: a reporter’s introduction to social science methods. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield

Mulvad, Niels & Svith, Flemming Tait (2002). Vagthund i vidensamfundet. Aarhus: Ajour

Schudson, Michael (2008). Why democracies need an unlovable press. Cambridge: Polity

Svith, Flemming (2011). Nyhedsjournalistik - bedre end sit rygte? Et sociologisk og diskursanalytisk studium af forklaringer i danske aviser gennem 40 år. Aarhus: Politica