Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Supplerende læsning

Turing 1936, Trahktenbrot 1960, Finnemann 1994

Reference

Finnemann, Niels Ole (1994). Tanke, Sprog og Maskine – En teoretisk Analyse af Computerens Symbolske Egenskaber. København: Akademisk

Trahktenbrot, Boris A. (1960). “Algorithms.” Genoptr. i: Bannon, Liam & Pylyshyn, Zenon W. (red.) (1989). Perspectives on the Computer Revolution. 2. rev. udg. Norwood, N.J.: Ablex, s. 203-220

Turing, Alan M. (1936). “On Computable Numbers – with an Application to the Entscheidungsproblem.” Proceedings of the London Mathematical Society, ser. 2, s. 42, 230-265