Webmåling

Webmåling dækker over en række teknikker til at kortlægge hvordan netbrugere anvender World Wide Web (nettet). Webmåling retter sig typisk enten mod trafikken på et enkelt website, eller mod trafikken på et større antal sites, evt. hele nettet. Målinger på et enkelt website (kaldet webanalytics) er ofte motiveret af et ønske om at forbedre sitets brugervenlighed, f.eks. ved at bruge trafikdata til at identificere steder, hvor sitets brugerne oplever vanskeligheder med at finde videre til det indhold de er interesserede i. Målinger på et enkelt site kan også være motiveret af et ønske om at monitorere aktiviteter, der er særligt interessante; ofte er man interesseret i at vide, hvilket site brugerne kommer fra eller bevæger sig videre til, eller hvor mange der foretager sig bestemte ting på siden, f.eks. kigger på en bestemt underside eller køber noget.

Målinger på tværs af sites retter sig mod at kortlægge hvordan en større population (typisk et lands befolkning) benytter nettet, og laves løbende i de fleste industrialiserede lande. I modsætning til analyser af enkelte sites, hvor man typisk opsamler data om alle besøg på et givent site, så baserer målinger af trafik på hele nettet sig af demografisk repræsentative stikprøver, hvis medlemmers brug af nettet monitoreres automatisk. Kortlægningen af en befolknings netbrug gør det muligt at kvantificere hvor stor opmærksomhed forskellige sites får fra forskellige dele af befolkningen. Formålet med analyserne, der er omkostningstunge og komplekse at udføre, er at fastsætte en objektiv standard for beregning af reklamepriser, og målingerne bruges desuden også til kvalitetssikring og produktudvikling, ikke mindst i onlinebaserede medievirksomheder. Webmåling af denne type er udviklet som en direkte forlængelse af andre typer mediemåling (eksempelvis tv-metermålingerne), og betjener sig ofte af de samme metrikker, dvs. beregning af nøgletal f.eks. dækning (reach).

I Danmark udbydes webmåling ligesom tv- og radio-metermålinger til gennemførelse af store analysevirksomheder på vegne af brancheorganisationer.

I takt med at netbrugerne tilgår nettet fra stadig flere platforme (laptops, stationære og bærbare, tavlecomputere og smartphones) er det blevet stadig vanskeligere at sikre trafiktallenes validitet, da man sjældent kan følge stikprøvemedlemmernes brug af nettet på tværs af alle platforme, og derfor går glip af dele af deres samlede aktivitet. Det er heller ikke muligt at måle befolkningens brug af sociale medier som f.eks. Facebook gennem de eksisterende teknikker. Trafiktallene er også under pres fra alternative målemetoder og metrikker, der er fremkommet som led i udviklingen inden for webanalytics. Her har man udviklet metrikker, der retter sig mod at kvantificere brugernes interesse og engagement i indholdet på det enkelte site på mere nuanceret vis, hvilket har vist sig at være relevant viden for mange annoncører.

(2016)

Forfatter Rasmus Helles
Supplerende læsning

Helles & Hjarvard 2014, Webster 2014

Reference

Helles, Rasmus & Hjarvard, Stig (2014). Seertal og webtrafik. (Kort og præcist om medier og kommunikation). Frederiksberg: Samfundslitteratur

Webster, James G. (2014). The marketplace of attention. How audiences take shape in a digital age. London / Cambridge, Mass.: MIT Press.